Vrácení produktu

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného v PRODEJNĚ bez udání důvodů podáním odpovídající písemné žádosti do 14 dnů ode dne doručení zboží (tj. ode dne převzetí zboží spotřebitelem). Ke splnění tohoto termínu stačí odeslat přihlášku před jejím ukončením.

Právo na odstoupení od uzavřené smlouvy se neuplatní, pokud je objednaný produkt vyroben podle specifikace spotřebitele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy podáním žádosti o odstoupení od smlouvy na In White Praha s.r.o. Vzor výpisu naleznete na adrese objednávky zadané na webu https://inwhite.cz – odkaz na adresu objednávky je uveden v e-mailu s potvrzením objednávky zaslaném na adresu uvedenou spotřebitelem.

Spotřebitel vrátí zboží In White Praha s.r.o. do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit produkt před datem expirace.

Produkty se vrací na In White Praha s.r.o. Plzeňská 394/70, Praha 5, +420 773 719 175, info@inwhite.cz.

In White Praha s.r.o. do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, avšak platba nebude vrácena, dokud nebude produkt vrácen nebo spotřebitel nepotvrdí své vrátit.

In White Praha s.r.o. vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil spotřebitel.

Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese spotřebitel. V případě výměny produktu za jiný, a ten předchozí odpovídal objednávce, probíhá expedice na náklady klienta.

Aby bylo možné přijmout výměnu nebo vrácení, musí být produkt neporušený; tj. nenošené, kompletní s visačkami, bez zápachu.

V případě výměny produktu budou náklady na dopravu a/nebo cenový rozdíl připočteny jako platba při dodání.